dødlås

Hva er dødlås i operativsystemet?
I et operativsystem oppstår en vranglås når en prosess eller tråd går inn i en ventetilstand fordi en forespurt systemressurs holdes av en annen vente...
Deadlock vs livelock
En deadlock er en situasjon som oppstår når prosesser blokkerer hverandre med ressursanskaffelse og ikke gjør noen videre fremgang. Livelock er en død...