Land

Hvordan kan jeg få gjeldende land i Android?

Hvordan kan jeg få gjeldende land i Android?
  1. Hvordan kan jeg få gjeldende landskode i Android?
  2. Hvordan kan jeg kjenne mitt Android-land?
  3. Hvordan finner jeg landskoden til et sted?
  4. Hvordan får jeg et landstelefonprefiks ISO?
  5. Er ISO en landskode?
  6. Hva er en landsregionkode?

Hvordan kan jeg få gjeldende landskode i Android?

TelephonyManager tm = (TelephonyManager)getSystemService(getApplicationContext(). TELEPHONY_SERVICE); String countryCode = tm. getNetworkCountryIso();

Hvordan kan jeg kjenne mitt Android-land?

Du kan ganske enkelt bruke denne koden, TelephonyManager tm = (TelephonyManager)this. getSystemService(Context. TELEPHONY_SERVICE); String countryCodeValue = tm.

Hvordan finner jeg landskoden til et sted?

TelephonyManager tm = (TelephonyManager)getActivity(). getSystemService(getActivity(). TELEPHONY_SERVICE); String countryCodeValue = tm.

Hvordan får jeg et landstelefonprefiks ISO?

Jeg fikk landet iso ved koden fra dette svaret: TelephonyManager tm = (TelephonyManager)getSystemService(Context. TELEPHONY_SERVICE); String countryCode = tm. getSimCountryIso();

Er ISO en landskode?

ISO alfa-2, alfa-3 og numeriske landskoder.

ISO-landskodene er internasjonalt anerkjente koder som angir hvert land og de fleste av de avhengige områdene en kombinasjon av to bokstaver eller en kombinasjon av tre bokstaver; det er som et akronym, som står for et land eller en stat.

Hva er en landsregionkode?

Landsnumre eller landskoder er telefonnummerprefikser for å nå telefonabonnenter i nettverkene til medlemslandene eller regionene til International Telecommunication Union (ITU). ... Landskoder slås før det nasjonale telefonnummeret.

Windows 10 kjører Windows 95-spill
Kan Windows 10 spille et Windows 95-spill?Kan Windows 10 spille Windows 98-spill?Vil gamle Windows-spill fungere på Windows 10?Vil Windows 95 fortsat...
Windows xp-spill for windows 10
Kan Windows 10 spille XP-spill?Har Windows 10 en XP-emulator?Er Windows XP bra for spilling?Kommer det en Windows 11?Hvordan kjører jeg 32-biters app...
Windows 10 oppgavelinje gjennomsiktighetsregister
Bytt til "Windows 10-innstillinger"-fanen ved å bruke overskriftsmenyen til applikasjonen. Sørg for å aktivere alternativet "Tilpass oppgavelinje", og...